Sõbrad ja partnerid

Perioodil 01.12.2012 kuni 01.05.2013 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel läbi projekt „Kamber OÜ kodulehe loomine” Kamber OÜ, toetussumma oli 4000 eurot. Projekt sai tuge EASi Innovatsiooniosakute toetusmeetmest